Snurrevarden gård

Snurrevarden gård er et småbruk som ligger på Vorrå på Karmøy. Gården grenser mot utemarka med variert terreng og sjøen er ikke langt unna. Fine turstier til både ridning og turgåing. På gården har vi hester, sauer, geiter, høner, kaniner, marsviner, minigriser, hund og katter.

Vi bruker vår ombygde silo som oppholdsrom til gjennomføring av barneselskaper.

Snurrestua inneholder stua, kjøkken og handikap toalett som kan brukes til mange forskjellige formål. 

Vi har en liten ridebane og luftegård med løsdrift stall til hestene. Vi har en kjøreveg rund eiendommen til ride og kjøre opplæring.

Vi ønsker å tilby forskjellige aktiviteter knyttet opp mot hestene, andre dyr og gårdsdrift. En del av arbeidet utfører vi med hestekrefter.

Vi ønsker at alle opplever glede og mestring gjennom meningsfylte aktiviteter på Snurrevarden gård.Del denne siden